NOVÝ PROJEKT

Petr Dub: 
Oddělení malby

Autorský katalog PETR DUB: ODDĚLENÍ MALBY (2004-2022), je prvním nakladatelským počinem ústavu ICAP. Kniha je formálně rozdělena do tří částí – dokumentace práce, textová část a rejstřík děl. První část mapuje autorskou tvorbu zachycenou fotografiemi Zdeňka Porcala. V textové části jsou publikovány texty  Václava Hájka, Marka Meduny a Andrey Průchové Hrůzové. Závěrečná část je rejstřík díla. 

Projekt je realizován s finanční podporou hl. m Prahy.

Posláním ústavu je podporovat žijící umělce, a to zejména mladé začínající umělce v počátcích jejich umělecké kariéry, zvýšit povědomí veřejnosti o současném umění, přispět ke zkvalitnění veřejného prostoru a obohatit kulturní život společnosti.

Institute of 
Contemporary Art Prague

Hlavní činnosti ústavu

  • pořádat a zajišťovat výstavy tuzemských a zahraničních umělců;    
  • realizovat další kulturní aktivity formou festivalů, přehlídek, výtvarných a odborných sympozií, soutěží a rezidenčních pobytů;    
  • pořádat vzdělávací akce (přednáškových cyklů, seminářů, konferencí, workshopů, veřejných debat) a stáže pro odbornou i laickou veřejnost v oblasti výtvarného umění, trhu s uměním, oceňování umění, právních aspektů trhu s uměním a souvisejících oblastech;     
  • realizovat publikační činnost v oblasti výtvarného umění, trhu s uměním, oceňování umění, právních aspektů trhu s uměním a souvisejících oblastech;  

  • podporovat dokumentační a informační činnost o výtvarném umění (např. archivy, webové portály);    
  • podílet se na výzkumné činnosti v oblasti výtvarného umění, trhu s uměním, oceňování umění, právních aspektů trhu s uměním a souvisejících oblastech;    
  •  vytváření sbírek uměleckých děl českých i zahraničních umělců;    
  • instalace uměleckých děl na veřejně přístupných místech.

Institute of Contemporary Art Prague, z.ú.
Hradební 761/3
110 00, Praha 1
Česká republika