Petr Dub:
Oddělení malby

Autorský katalog PETR DUB: ODDĚLENÍ MALBY (2004-2022), je prvním nakladatelským počinem ústavu ICAP. Kniha je formálně rozdělena do tří částí – dokumentace práce, textová část a rejstřík děl. První část mapuje autorskou tvorbu zachycenou fotografiemi Zdeňka Porcala. V textové části jsou publikovány texty  Václava Hájka, Marka Meduny a Andrey Průchové Hrůzové. Závěrečná část je rejstřík díla. 

Projekt je realizován s finanční podporou hl. m Prahy.

Posláním ústavu je podporovat žijící uměl*ce/kyně – a to zejména mladé začínající uměl*ce/kyně v počátcích jejich umělecké kariéry, zvýšit povědomí veřejnosti o současném umění, přispět ke zkvalitnění veřejného prostoru a obohatit kulturní život společnosti.

Institute of 
Contemporary Art Prague

Hlavní činnosti ústavu


Pořádat a zajišťovat výstavy tuzemských a zahraničních uměl*ců/kyň


Realizovat další kulturní aktivity formou festivalů, přehlídek, výtvarných a odborných sympozií, soutěží a rezidenčních pobytů


Pořádat vzdělávací akce (přednáškových cyklů, seminářů, konferencí, workshopů, veřejných debat) a stáže pro odbornou i laickou veřejnost v oblasti výtvarného umění, trhu s uměním, oceňování umění, právních aspektů trhu s uměním a souvisejících oblastech


Realizovat publikační činnost v oblasti výtvarného umění, trhu s uměním, oceňování umění, právních aspektů trhu s uměním a souvisejících oblastech

  


Podílet se na výzkumné činnosti v oblasti výtvarného umění, trhu s uměním, oceňování umění, právních aspektů trhu s uměním a souvisejících oblastech


Podporovat dokumentační a informační činnost o výtvarném umění (např. archivy, webové portály)


Vytváření sbírek uměleckých děl českých i zahraničních umělců


Instalace uměleckých děl na veřejně přístupných místech


Podporovat dokumentační a informační činnost o výtvarném umění (např. archivy, webové portály)

Institute of 
Contemporary Art Prague


Institute of Contemporary Art Prague, z.ú.


Hradební 761/3
110 00, Praha 1, Česká republika